Houdbaar ondernemen

De onderneming 'Houdbaar Ondernemen'

vlekken

Waar komt de naam ‘Houdbaar Ondernemen’ vandaan? In het Engels wordt de term ‘sustainability’ gebruikt welke in Nederland veelal wordt vertaald in ‘duurzaamheid’ of ‘duurzaam ondernemen’. Dekken deze vertalingen nu de lading? Zet het woord ‘duur’ de lezer niet op het verkeerde been? Elke vertaling met ‘duur’ geeft onvoldoende weer wat met ‘sustainable’ wordt bedoeld. Vandaar mijn keuze voor de vertaling van sustainability als ‘Houdbaar Ondernemen’. Houdbaar Ondernemen is de naam van mijn onderneming, welke is opgericht om bedrijven te adviseren bij het vaststellen, vastleggen en reduceren van de milieuvoet afdruk. Ik lever graag een bijdrage aan een wereld die nog vele generaties na mij leefbaar zal zijn. Dat kan alleen als wij nu keuzes maken die er toe doen. Keuzes voor een houdbare wereld waarin de hoofdrol niet is weggelegd voor 'de korte termijnwinst', maar voor houdbaarheid van wat ons dierbaar is. Daar wil ik mijn steentje van harte aan bijdragen.

Lex de KruifBedrijfsgegevens

Tel. nr : 06 469 67 469

E-mail: info@houdbaarondernemen.nl

KvK: 60209925

BTW: NL002073485B53

© 2014 houdbaarondernemen algemene voorwaarden links