Houdbaar ondernemen

Milieuvoetafdruk

vlekken

Milieu voetafdruk

Elk bedrijf laat sporen achter op ‘moeder aarde’ die niet hersteld kunnen worden. De niet herstelbare sporen of schade die een bedrijf aanbrengt is de ‘milieuvoetafdruk’ van dit bedrijf. Welke sporen kan een bedrijf achterlaten? Bij de milieu voetafdruk wordt onderscheid gemaakt in een aantal aspecten: Gebruik van stoffen met als gevolg dat de voorraad van de aarde hiervan afneemt (Olievoorraad, of ijzererts zijn voorbeelden). Veroorzaken van ‘afval’ in de ruimste zin van het woord. Hieronder vallen zaken als afgewerkte olie, uitstoot van CO2 en verpakkingsmateriaal als plastic en karton. Om de milieu voetafdruk van een onderneming vast te stellen is er een zogenaamde AUDIO analyse. Hierbij wordt naar de diverse aspecten van de milieu voetafdruk gekeken. Voor elk aspect wordt beoordeeld wat het effect is van het bedrijf als wel het effect ervan in de bedrijfskolom (zowel upstream als downstream). Na vaststelling van de effecten wordt gekeken naar wat nu het ‘pijnpunt’ is bij elk aspect en welke doelstellingen daarvoor kunnen worden neergezet.

Bedrijfsgegevens

Tel. nr : 06 469 67 469

E-mail: info@houdbaarondernemen.nl

KvK: 60209925

BTW: NL002073485B53

© 2014 houdbaarondernemen algemene voorwaarden links