Houdbaar ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen welke gericht is op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Vaak aangeduid als de triple-P benadering. Bij MVO gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. In de praktijk blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Er worden drie dimensies onderscheiden bij MVO:

  1. Normen en waarden; De normen en waarden waar het bedrijf voor staat, beschreven in zogenaamde inachtnemingsregels.
  2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid; De manier waarop een bedrijf haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu (planet) en de sociale context (people). Bedrijven beschrijven dit in een duurzaamheidsverslag. Om duurzaamheidsverslagen beter met elkaar te kunnen vergelijken worden steeds meer de vrijwillige richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) gebruikt.
  3. Maatschappelijke betrokkenheid; De manier waarop een bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Soms wordt dit meegenomen in het duurzaamheidsverslag.
plaatje 3p


Bedrijfsgegevens

Tel. nr : 06 469 67 469

E-mail: info@houdbaarondernemen.nl

KvK: 60209925

BTW: NL002073485B53

© 2014 houdbaarondernemen algemene voorwaarden links